Dzienny Rozkład Zajęć

Dzienny Rozkład Zajęć Żłobka KOTEK PUSZEK Plan dnia dostosowywany jest do wieku dziecka, jego potrzeb i możliwości. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój dziecka i zaspakajanie jego ciekawości świata. Nasz wykwalifikowany personel organizuje dla dzieci między innymi zajęcia: edukacyjne, manualne, muzyczne, plastyczne, artystyczne, ruchowe, wyciszające, a także zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od aktualnego stanu pogody).
* * *
06.30 – 09:00 Przyjmowanie dzieci, swobodna zabawa
09.00 – 09.30 Śniadanie
09.30 – 10.00 Zabawy ruchowe – taniec, gimnastyka
10.00 – 10.30 Swobodna zabawa
10.30 – 10.45 Czytanie bajek
10.45 – 11.15 Zabawy organizowane przez wychowawcę
11.15 – 11.45 Zajęcia plastyczne
11.45 – 12.00 Porządki w Sali
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 15.00 Drzemka
15.00 – 15.15 Obiad
15.15 – 15.30 Zabawy ruchowe – taniec
15.30 – 16.00 Swobodna zabawa
16.00 – 16.30 Gry zespołowe
16.30 – 17.00 Zabawy organizowane przez wychowawcę
17.00 – 18.00 Wspólna zabawa z maluchami

 
stat4u