Rozkład dnia
w naszym żłobku

6.30-8.00


Przyjmowanie dzieci
Zabawy swobodne i inspirowane, indywidualne i zespołowe
Rozmowy indywidualne z dziećmi

8.00-8.30


Poranna gimnastyka
Zabawy i ćwiczenia ruchowe

8.30-8.45


Czytanie bajek

8.45-9.00


Przygotowywanie do śniadania
Zabiegi higieniczno-porządkowe

9.00- 9.30


Śniadanie

9.30 -10.15


Zabawy tematyczne
związane tematem dnia

10.15-11.15


Spacery, pobyt na placu zabaw
z uwzględnieniem pogody

11.15- 11.30


Przygotowywanie do obiadu
Zabiegi higieniczno-porządkowe

11.30- 11.50


Obiad- zupa

11.50- 12.10


Przygotowywanie do odpoczynku

12.10- 14.00


Drzemka/odpoczynek

14.00- 14.30


Przygotowywanie do drugiego dania
Zabiegi higieniczno-porządkowe

14.30- 15.00


Obiad- drugie danie

15.00- 16.15


Gry i zabawy edukacyjne
Zabawy dydaktyczne Zajęcia taneczno-ruchowe Ćwiczenia logopedyczne

16.15–16.40


Podwieczorek

16.40- 17.30


Własna aktywność dzieci
Zabawy dowolne i inspirowane przez opiekuna

Metody pracy w żłobku
NASZ FACEBOOK
Skip to content