Regulamin

Regulamin Żłobka "KOTEK PUSZEK"
-  Żłobek otwarty jest w dni powszednie w godzinach 06.30 - 18.00 i oferuje opiekę dla dzieci w wieku od 6-go miesiąca do 3 lat. Żłobek przyjmuje jedynie zdrowe dzieci, istnieje możliwość odesłania dziecka do domu w przypadku stwierdzenia wyraźnej choroby mogącej skutkować zarażeniem innych uczestników zajęć.
-  Zapewniamy dzieciom pięć posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, zupę (pierwsze danie), ciepłe danie obiadowe (drugie danie), podwieczorek. Istnieje możliwość dostarczenia specjalnego pożywienia w przypadku dzieci z zaleconą dietą.
-  Dzieci przyprowadzają i odbierają wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby do tego upoważnione i wskazane w formie pisemnej przez rodziców.
-  Rodzice (Opiekunowie) zobowiązani są zapewnić dziecku jedynie: pieluchy jednorazowe, ubranka na zmianę, kapcie, smoczek, maskotkę, bądź inną ulubioną rzecz dziecka, kubek lub butelkę.
-  Żłobek zapewnia dzieciom: mały ręcznik, chusteczki nawilżające, krem na odparzenia i krem ‘na dwór’, nocnik i toaletę, pościel.

 
stat4u